Vores hverdag


Vores hverdag


Vi lægger stor vægt på at morgenerne er så rolige og hyggelige som muligt, så børnene får en god start på dagen. Til de børn der kommer til åbningstid og som ikke er gode til at spise så tidligt, laver vi gerne grød eller lign til (skal medbringes hjemmefra). Danone og lign. dessert yoghurter vil vi gerne ha frabedt, da vi ikke anser det det for en god start på dagen.


De fleste børn kan godt lide struktur i hverdagen, så vi forsøger at tilrettelægge dagen, så den bliver så genkendelig som muligt

Vi starter dagen stille og roligt, med plads til højtlæsning og leg. Efter formiddagsmad er det tid til bevægelse, vi vil synge, danse og lave gymnastik, for på den måde at udvikle både det mortoriske og vores sanser

Herefter vil vi gå i gang med vores planlagte aktiviteter


Det er vigtigt for os, at der er ro omkring frokosten, og at maden bliver serveret på en ordentlig måde. Vi ønsker, at børnene udvikler sig til "glade spisere". Dvs., at de tør spise forskelligt og at de kan lide at smage på maden

Vi hjælper de børn, der ikke kan spise selv, men forsøger samtidig at gøre børnene så selvstændige som muligt.

Vi taler bl.a. med børnene om det vi spiser og om det vi lavede om formiddagen


Vi mener, det er godt for børnene at sove ude, så længe de er små. En god middagssøvn giver en god nattesøvn, og den friske luft er medvirkende til at forebygge sygdom

Om eftermiddagen spiser vi frugt, grønt, brød og drikker mælk. Vi tager børnene op efterhånden, som de vågner


I dagplejen har vi masser af tid og derfor vil jeres barn vil blive inddraget i hverdagen, med små alderssvarende opgaver. Det være sig borddækning, oprydning eller tage tøj af og på - det giver selvhjulpne børn


Der vil hver måned blive lavet en aktivitetsplan som vil være tilgængelig her på hjemmesiden og i dagplejen