Værd at vide


Aalborg kommunes rolleFor at blive godkendt som privat børnepasser, kommer den tilsynsførende pædagog fra den private dagpleje, og vurderer både personlige kvalifikationer samt de fysiske- og  sikkerhedsmæssige rammer. Ydermere vurderer hun, udfra ovennævnte, hvor mange børn man kan blive godkendt til


Der indhentes desuden straffeattest, socialattest og børneattest, på alle i husstanden over 18 år


Pædagogens opgave vil fremadrettet bestå i anmeldte og uanmeldte besøg, ca. 2 gange årligt. Dette blandt andet for at sikre at vi bidrager til børnenes trivsel, udvikling, læring (herunder sikkerhedsmæssige og hygiejniske forhold) samt det danske sprog og kultur


Såfremt tingene ikke er som de skal være, kan godkendelsen, til hver en tid, trækkes tilbage


Vi er godkendt efter § 78Den private børnepasning er en pasningsform for dig, der selv ønsker at have indflydelse på hvor dit barn skal passes, og et alternativ til de offentlige dagtilbud. 


I privat pasning passes barnet i et privat hjem med flere årlige tilsyn fra kommunen, og der ydes tilskud til lønnen af kommunen og søskende-tilskud efter gældende regler.

Den private børnepasser skal selv stå for indkøb af legetøj og hjælpemidler og som privat børnepasser får vi IKKE børn henvist fra den kommunale pladsanvisning, vi står selv for at annoncere, bl.a. via hjemmesider og opslag


Som privat børnepasser har man både tavshedspligt og indberetningspligt

I vores private pasningsordning tilbyder vi pasning af børn i alderen ½ - 3 år. Dog kan der søges dispensation for selvstændige og studerende, til børn under ½ år. Fra d. 1. i den måned hvor barnet fylder 3 år, ydes der et lavere tilskud fra kommunen


I privat pasningsordning kan man IKKE søge om friplads

I den private pasningsordning er der INGEN garanti for gæstepleje ved sygdom og ferie - så det er en god ide at have et godt netværk af familie og venner, eller en god aftale med sin arbejdsplads


I vores private pasningsordning har vi dog godkendt et par vikarer, der kan træde til efter behov - dog ikke ved længere varende sygdom

Vi er godkendt af: