Hvem er vi?


Vi har fokus på det enkelte barns ønsker og behov ud fra en anerkendende og inkluderende tilgang

Hvem er vi


Helle er årgang ´67 og Marianne årgang ´64


Marianne var ansat i den kommunale dagpleje fra 1990-2014 og blev uddannet pædagogisk assistent i 2011.  Hun har desuden erfaring med to-sprogede børn og børn med særlige behov


Marianne har en stor interesse for det kreative og anvender det både inde og ude, desuden er sang, musik og bevægelse væsentligt for hendeHelle var ansat i den kommunale dagpleje fra 1997-2014 og blev uddannet pædagogisk assistent i 2011. Hun er certificeret idrætsdagplejer og uddannet kok med fokus på sund kost


Helle har stor interesse for udeliv og bevægelseFælles for os er at vi gerne vil bruge naturen til at skabe gode og sunde livsvaner samt inddrage musik, sang og bevægelse som en naturlig del af hele hverdagen


Vi forkuserer på det, barnet kan, frem for det barnet ikke kan endnu. Det handler om at opbygge et positivt selvværd i form af små succeser