Priser - opsigelse


Priser pr. 01/01 2024


Jeres pris er 2737 pr. mdr. når tilskuddet fra Aalborg kommune er fratrukket.

Vores pris er 9400 -(tilskud) 6663 = 2737,- kr. for en fuldtidsplads 

I prisen indgår alt (mad, bleer, håndklæder, vaskeklude, diverse cremer, poser mm)


Beløbet skal være os i hænde sidste hverdag i måneden kl. 12 (samme dag som i får tilskuddet fra Aalborg kommune) og vi anbefaler at I benytter jer af Betalingsservice.


Prisen vil blive reguleret pr. 01/01
Opsigelse:


Opsigelses perioden er løbende måned + 30 dage og vi henstiller til at man ikke opsiger sit barn med udgangen af maj, således at barnet har sidste dag 30/6, da juli måneds betaling er vores feriepenge.