Priser - opsigelse

Ledige pladser


2023 - Alt besat


2024:


1 plads pr. 01/02

1 plads pr. 01/04

1 plads pr. 01/06

1 plads pr. 01/09

1 plads pr. 01/12


2025:


1 plads pr. 01/02

1 plads pr. 01/09

1 plads pr. 01/10Priser pr. 01/01 2023


Jeres pris er 2773 pr. mdr. når tilskuddet fra Aalborg kommune er fratrukket.

Vores pris er 9100 -(tilskud) 6327 = 2773,- kr. for en fuldtidsplads 


Beløbet skal være os i hænde sidste hverdag i måneden (hvor I får tilskuddet fra Aalborg kommune) og vi anbefaler at I nbenytter jer af Betalingsservice.


Prisen vil blive reguleret pr. 01/01
Opsigelse:


Opsigelses perioden er løbende måned + 30 dage og vi henstiller til at man ikke opsiger sit barn med udgangen af maj, således at barnet har sidste dag 30/6, da juli måneds betaling er vores feriepenge.