Priser - opsigelse


Hvad koster en plads hos os


Fra 1. januar 2018 giver Aalborg Kommune 75 % af lønudgiften, men det maksimale tilskud pr. barn pr. måned er:

0-2 år = 6.013kr. (Dagpleje indtil barnet fylder 3 år)

3-5 år = 3.798 kr. (Fra den måned barnet fylder 3 år/Børnehave)


Tilskuddet indsættes på morens Nemkonto den sidste hverdag i måneden


Vores pris er pr. 1/1 2021 8500,00 kr. pr. måned og der betales forud - beløbet skal være på vores konto senest d.1 i måneden og vi anbefaler brug af betalingsservice


Din pris efter tilskud er 2487,00 kr.

.


Der betales alle 12 måneder


Vi gør opmærksom på at barsel skal være slut, for at man kan få tilskud. Deltidsbarsel er ok, men så reduceres der i tilskuddet


Man kan ikke få økonomisk eller pædagogisk friplads, men man kan få søskenderabat efter gældende regler


Tilskuddet fra Aalborg kommune reguleres hvert år i januar, det samme gør vores prisOpsigelse


Ønsker I at opsige pladsen er opsigelsesvarslet på løbende måned + 30 dage - Dette gælder for både børn og den private børnepasser


Opsigelse skal ske skriftligt til dagplejer  og kopi sendes til  Privat Pasning, Stationsvej 5, 9280 Storvorde, inden den 1. i en måned og vil være gældende fra den næstfølgende måned