Aktiviteter


Aktiviteter


Børn på 0-3 år lærer nyt hver dag. Det er den periode i et barns liv, hvor hjernen er i størst aktivitet

For at udvikle sig harmonisk skal barnet i denne alder først og fremmest opleve tryghed, hvilket sker ved faste rutiner, genkendelighed i forhold til de andre børn, til legetøjet, til de voksne

 

For et lille barn er læringsmiljøet et omsorgsmiljø:


Her er det vigtigt, at barnet hver dag oplever at have øjenkontakt, at sidde på et skød, at have følelsesmæssig kontakt, at synge en sang, kigge i en bog, at sove, spise, få skiftet ble osv.


Alle børn lærer bedst ved:

 

At prøve at gøre tingene selv

- et 2 årigt barn kan, hvis det får lov til at øve sig, således selv hælde mælk op fra en lille kande, tage tøj på og dække bord

At opleve - se føle, smage, lugte

- alle børn og voksne lærer mest ved at bruge sanserne og opleve tingene direkte

At der bliver stillet krav til dem

- et større barn kan bære sin egen taske, sætte tøjet på plads i garderoben, hjælpe kammerater


Når vi planlægger vores aktiviteter vil vi gøre det, ud fra læreplanstemaerne:


1. Barnets alsidige personlige udvikling

Understøttes ved, at barnet lærer at blive selvhjulpen, tage tøj på, rydde op efter sig, bliver i stand til at handle på egen hånd, at det oplever fællesskabsfølelse ved at deltage i aktiviteter sammen med de andre børn samt oplever at blive respekteret og værdsat, at det udvikler tillid til egen formåen og får en følelse af at "jeg er noget værd"

Dette stimuleres i samværet under måltiderne, ved leg på legepladsen m.v.


2. Barnets sociale kompetencer

Stimuleres ved alle de aktiviteter, hvor barnet deltager i en gruppe:

Når vi laver gymnastik, skal vælge en sang, når vi er på tur, under måltiderne, hvor der samtales og lyttes til hinanden m.v.


3. Barnets sproglige udvikling

Stimuleres, når den voksne sætter ord på sine handlinger: "Nu hælder jeg vand op til dig i dit glas", "se den lille mariehøne, der kravler på min hånd", " nu skal vi vaske hænder", "kan du selv tage dine støvler af?", "Se hvordan hunden løber af sted" osv.

Den sproglige udvikling bliver stimuleret når vi synger sange, læser bøger, går tur og leger


4. Krop og bevægelse

Bliver stimuleret ved at få lov til at lege, lave gymnastik, blive rørt ved m.v.


5. Natur og naturfænomener

Kendskabet til naturen stimuleres ved at eksperimentere med og opleve naturen

Hvordan ser fisken ud indvendig? Hvad sker der, når vi banker på akvariets glasvæg? Når det regner, bliver man våd - regntøj! Sne er koldt - vanter på! Hvad sker der med vandet, når jeg hælder det ud i sandet? Hvad spiser regnormen og hvordan får jeg fat i en? Hvor kravler bænkebideren hen? Hvilke dyr lever nede i vandhullet?


6. Kulturelle udtryksformer og værdier

Hermed menes bl.a. den måde, vi gør tingene på og er sammen på: hvordan vi taler til hinanden, siger "hej" og "farvel", spiser sammen, holder fester sammen - fødselsdage, traditioner til påske, til jul osv. Det er at tegne, male, synge osv.