Sygdom


Ved sygdom


Når barnet er syg:


Sygdom skal meddeles på messenger inden barnets normale mødetid.

Raskmelding skal ske på messenger senest kl. 16 dagen før barnet møder ind igen.


Vi passer ikke syge børn eller børn der har fået smertestillende præparater såsom paracetemol.

Husk at barnet skal være frisk til at indgå i dagplejens normale hverdag, før det møder ind igen.


Ved feber, opkast og diare skal barnet have været symptomfri i minimum 24 timer.


Når dagplejer er syg:


I vil blive kontaktet inden kl. 6.30

Husk at du/I selv er forpligtet til at finde en anden pasningsmulighed , hvis ikke vi kan tilbyde en vikar, den/de pågældende dage


” Ved dagplejers evt. længere sygdomsforløb ydes normal betaling de første 14 dage. Herefter overgås til sygedagpenge og der ydes refusion i evt. betaling, der dækker ud over de 14 dage.”
Ved akut opstået sygdom i dagplejen, vil vi kontakte jer med henblik på afhentning af barnet

Er vi i tvivl, følger vi sundhedsstyrrelsens retningslinier