Sygdom


Ved sygdom


Når barnet er syg:


Sygdom må gerne meddeles pr. sms inden barnets normale mødetid.

Vi ser også meget gerne, at barnet raskmeldes dagen før det møder igen, af hensyn til planlægning


Når dagplejer er syg:


I vil blive kontaktet inden kl. 6.30

Husk at du/I selv er forpligtet til at finde en anden pasningsmulighed , hvis ikke vi kan tilbyde en vikar, den/de pågældende dage


” Ved dagplejers evt. længere sygdomsforløb ydes normal betaling de første 14 dage. Herefter overgås til sygedagpenge og der ydes refusion i evt. betaling, der dækker ud over de 14 dage.”
Ved akut opstået sygdom i dagplejen, vil vi kontakte jer med henblik på afhentning af barnet

Er vi i tvivl, følger vi sundhedsstyrrelsens retningslinier