To dagplejere


2 dagplejere


Vores ordning er lidt speciel, i og med at vi er 2 dagplejere og passer op til 10 børn sammen


Vi har begge den pædagogiske assistent uddannelse samt mange års erfaring indenfor den kommunale dagpleje. Marianne  er den kreative og Helle er uddannet idrætsdagplejer. Vi holder begge meget af udelivet og vil anvende vores forcer både udendørs og indendørs


At vi er to dagplejere gør det muligt at lave alders- eller kønsopdelte aktiviteter, nogen kan være inde, mens andre leger udenfor

Der er aldrig nogen der sidder alene, når en bliver skiftet eller puttet udenfor, hvilket er med til at give børnene tryghed og ro


I en  stordagpleje som vores,  vil de aldersopdelte aktiviteter gør det muligt at støtte barnets udvikling og planlægge alderssvarende aktiviteter uden hensynstagen til de yngre/ældre børns behov


Ydermere vil det, at man har været en del af en stor gruppe, lette overgangen til børnehave